โปรแกรมเรียนภาษาจีนแบบระยะยาว

  • เลือกสถาบันศึกษาได้จาก 9 เมืองยอดนิยม ประเทศจีน
  • มีทุนสนับสนุนค่าเรียน
  • เรียนกับเพื่อนต่างชาติ

ไฮไลต์ของโปรแกรม

แบ่งระดับห้องเรียนตามพื้นฐานภาษาจีน ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น สูงสุดถึง 6 ระดับ
(*ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน)

เรียนร่วมกับเพื่อนชาวต่างชาติ
เปิดมุมมองวิสัยทัศน์

สร้างความประทับใจในการเรียนภาษาจีนของน้องๆ ทั้งจากการเที่ยว สภาพแวดล้อมใหม่ๆ และกิจกรรมที่เพลิดเพลินมากมาย

w

ได้ฝึกภาษาจีนกับสภาพแวดล้อมจริง

มีอาจารย์จากไทยดูแลตลอดโปรแกรม

ฝึกดูแลตัวเอง โดยไม่มีคุณพ่อคุณแม่ช่วยดูแล