ซัมเมอร์ 2019 นี้ไปเรียนภาษาจีน + เที่ยวกับแพคเกจสุดคุ้มที่เมืองต้าเหลียน

วันที่ 14 กรกฎาคม 2019 – 10 สิงหาคม 2019
Dongbei University of Finance and Economics เมืองต้าเหลียน

อัตราเข้าร่วมโครงการท่านละ 62500 บาท

Chinese Language
เรียนภาษาจีน

เรียน ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำในเมืองต้าเหลียน Dongbei University of Finance and Economics (DUFE) เน้นฝึกฝนและพัฒนาทักษะภาษาจีนของนักเรียนครบทุกด้านทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน มีการแบ่งระดับพื้นฐานภาษาจีนก่อนเข้าคลาสเรียน เป็นระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง โดยจะมีการเรียนรวมกับเพื่อนต่างชาติจากหลากหลายชาติที่มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือด้วย เช่น อเมริกา, อังกฤษ, เยอรมัน, เกาหลี, ญี่ปุ่น เป็นต้น น้องๆจะได้มิตรภาพต่างๆจากเพื่อนต่างชาติและเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติ

Culture Immersion
เรียนรู้วัฒนธรรม

น้องๆ จะได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน จากสถานที่จริงผ่านการทำกิจกรรม ประสบการณ์ เรื่องราว และการบอกเล่า เยี่ยมชมสถานที่สำคัญในเมืองพร้อมกับเพื่อนๆ ต่างชาติในโครงการ รวมถึงพิเศษสุดกับการเยี่ยมบริษัทและธุรกิจต่างๆ ในเมืองต้าเหลียนเพื่อให้เห็นถึงความทันสมัยและก้าวหน้าของธุรกิจในประเทศจีน

ภาพบรรยากาศจากรุ่นก่อนๆ